BELEIDSPLAN 2022-2023

Op 27 juni 2021 overleed toch nog vrij plotseling op 84 jarige leeftijd de initiatiefnemer en muzikaal leider van onze stichting, pianist/componist/arrangeur Burton Greene. Op 2 juli hebben we hem mogen begraven op het Joodse veld van de Nieuwe Ooster begraafplaats in Amsterdam Oost. Er waren veel medemuzikanten aanwezig die al improviserend muzikaal afscheid van hem namen.

 

De stichting Klezmokum had in voorgaande jaren als belangrijkste doel de presentatie van de muziek van de groep Klezmokum aan het publiek door middel van concerten en het uitbrengen van deze muziek op cd of andere geluidsdragers. Door het Bureau Maror-gelden (Joodse tegoeden) is diverse keren subsidie toegekend waardoor veel concerten konden worden gegeven in synagogen en andere joodse instellingen in verschillende plaatsen in Nederland. Naast diverse cd’s zijn ook (live) optredens op dvd vastgelegd.

 

De groep Klezmokum heeft door de jaren heen verschillende bezettingen gekend. Diverse vooraanstaande jazz musici hebben deel uitgemaakt van de groep, zoals Michael Moore (klarinet/altsax), Hans Mekel (klarinet), Larry Fishkind (Tuba), Perry Robinson (klarinet), Patricia Beysens (bugel/zang), Sophie van Lier (zang), Marek Balata (stem), Lior Kuperberg (saxen) en Steve Coke (sax/fluit). Naast Burton was in al die jaren Roberto Haliffi de vaste drummer/percussionist van de groep.

 

In zijn testament heeft Burton aangegeven dat hij zijn woonboot de “Zeeleeuw” aan de Westerdok 5 in het centrum van Amsterdam ter beschikking wil stellen aan de stichting Klezmokum als ontmoetingsplaats voor muzikanten en belangstellenden. De boot is echter bijna 80 jaar oud, weinig representatief en van geen waarde. De waarde van de ligplaats daarentegen is in al die jaren gegroeid tot een klein kapitaal. Dat stelde het bestuur voor de vraag: hoe nu verder?

 

Om te beginnen zijn de statuten door notaris Maarten Meijer aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Roberto Haliffi heeft daarbij de plaats van Burton als muzikaal adviseur overgenomen. Het hoofddoel van de stichting blijft onveranderd: het ontwikkelen, uitvoeren en vastleggen van hedendaagse muziek, hetzij van joodse oorsprong hetzij meer in het algemeen aan jazz gerelateerd. Daar staat ook de naam “Klezmokum” voor: klez van klezmermuziek en mokum, het joodse woord voor Amsterdam.

 

 

Het tweede doel is het beheer over de geldelijke nalatenschap van wijlen Burton Greene, zoals vastgelegd in zijn testament, en het derde doel is het faciliteren via sponsering van activiteiten in directe relatie tot het gedachtegoed van Burton. De naam van de stichting is daartoe uitgebreid met “Burton Greene Foundation”. Na overleg is besloten de woonboot te koop aan te bieden, waarna het geld in de vorm van een schenking naar de stichting gaat. Hiervoor is de ANBI status opnieuw aangevraagd en inmiddels verleend.

 

Op dit moment is het bestuur veel tijd kwijt aan het opruimen en uitsorteren van alle documenten, apparatuur, percussieattributen, muziekstukken, tapes, cd’s, dvd’s, kunststukken en wat dies meer zij. Daarnaast laat Burton achter zijn Yamaha C5 vleugel uit 1992 en zijn Hubbart klavecimbel uit 1977, beide zeer waardevolle instrumenten. Aanvankelijk was het plan deze instrumenten te verkopen, maar bij nader inzien is het bestuur nu op zoek naar een geschikte ruimte in Amsterdam en omgeving. De idee is de ruimte in te richten als “Burton Greene Memorial Space” zodat zijn instrumenten (weer) kunnen worden gebruikt voor het maken van muziekopnamen en uitvoeringen.

 

Zodra deze ruimte gerealiseerd is, kunnen alle muzikanten die in relatie staan of hebben gestaan tot Klezmokum en/of Burton een plan indienen om van de ruimte gebruik te maken, samen met een realistische begroting van de kosten. Het kan ook gaan om een uitvoering elders. Het bestuur zal de plannen in overweging nemen en al dan niet goedkeuren en voor uitvoering zorgdragen. Actuele informatie hierover zal worden vermeld op deze (vernieuwde) website.

 

Amsterdam, 1 maart 2023