ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8158 68 777)

In verband met de nalatenschap van Burton, die in zijn testament de Stichting Klezmokum als enige erfgenaam heeft benoemd naast enkele legaties, is de ANBI status aangevraagd en per 22 februari 2022 is de stichting aangemerkt als culturele ANBI. De erfenis zal als schenking aan de Stichting worden overgedragen.

Vooralsnog is er geen sprake van enige beloning. Bestuursleden en adviseurs werken op vrijwillige basis voor de Stichting. Kleine onkosten kunnen worden gefactureerd aan de Stichting. Op dit moment (maart 2023) beschikt de stichting over weinig tot geen financiƫle middelen. Dat zal anders worden na de schenking vanuit Burton's nalatenschap. Prioriteit heeft het vinden van een geschikte locatie voor het onderbrengen van Burton's instrumenten, muziek, documenten e.d.