STICHTING KLEZMOKUM -
BURTON GREENE FOUNDATION


De stichting Klezmokum is in 2006 opgericht door de Amerikaanse Jazz Pianist Burton Greene. In de jaren daarna zijn met ondersteuning van de stichting joodse tegoeden Maror vele concerten gegeven. In 2021 is Burton komen te overlijden en het was zijn uitdrukkelijke wens dat de stichting zou doorgaan met muzikale activiteiten in zijn geest. Daartoe zijn de naam en de statuten van de stichting aangepast. Het bestuur hoopt in 2022 een geschikte locatie te vinden waar we de nagachtenis van Burton levend kunnen houden middels tentoonstellingen, workshops, huiskamerconcerten en gastoptredens.
Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.